Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Τα SEP Markets Παπαδόπουλος ζητούν να προσλάβουν Οικονομολόγο

Τα SEP Markets Παπαδόπουλος ζητούν να προσλάβουν Οικονομολόγο.Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο &  μεταπτυχιακές σπουδές Οικονομικής Κατεύθυνσης
Εξειδίκευση στη ...
Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους
Επιθυμητά προσόντα:
Εξοικείωση με SEN (Singular ENterprise)
Γνώση ξένων γλωσσών
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
Αποτελεσματικότητα
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Ομαδικό πνεύμα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email epapadaki@sepmarket.gr