Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Φοιτητές μέσω Erasmus στα Γιάννενα

Ενενήντα φοιτητές από ακαδημαϊκά ιδρύματα του ευρωπαϊκού χώρου υποδέχτηκε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές είτε θα παρακολουθήσουν μαθήματα είτε θα κάνουν πρακτική άσκηση. «Η κινητικότητα, η ανταλλαγή γνώσεων και η ενθάρρυνση μορφωτικών δράσεων συνιστούν...
νευραλγικό τομέα του σύγχρονου διευρυμένου πανεπιστημιακού χάρτη της Ευρώπης, που τόσο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μας όσο και η πόλη μας υποστηρίζουν» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.