Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Για το Πανεπιστήμιο καταγγελία ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EMAIL

Καταγγελία που αφορά το email του Πανεπιστήμιου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται: "ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ....
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EMAIL ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κύριε Πρύτανη & Κύριε Υπουργέ, Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων...
(Π.Ι.) αποφάσισε εδώ και περίπου 2 μήνες να καταργήσει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την οποία παρείχε μέσω του Κέντρου Υπολογιστών και να τη μεταφέρει στο εξωτερικό στην εταιρεία Google, αγοράζοντας την επί πληρωμή υπηρεσία G Suite for Education.  Τα ερωτήματα που υπάρχουν είναι πολλά και τα κυριότερα τα ακόλουθα: 1) Για ποιο λόγο το Π.Ι. αποφάσισε να εκχωρήσει σε τρίτους στο εξωτερικό κάτι που μπορεί και πρέπει το ίδιο να παρέχει μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, όπως το σύνολο των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των ιδρυμάτων του εξωτερικού; 2) Πώς διασφαλίζεται επί της ουσίας το απόρρητο και η ιδιωτικότητα των επικοινωνιών, όταν οι επικοινωνίες αυτές περιέρχονται στην κατοχή της Google; 3) Ποια είναι η θέση του αρμόδιου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; 4) Μέσω ποίων διαδικασιών αποφασίστηκε η επί πληρωμή παροχή της υπηρεσίας από την εταιρεία Google; Έγινε διαγωνισμός; Βγήκαν προδιαγραφές; Πώς εγκρίνονται οι σχετικές δαπάνες; 5) Ποια είναι η θέση του Πρύτανη; Συμφωνεί με την εκχώρηση σε τρίτους τόσο νευραλγικών υπηρεσιών του Π.Ι.; 6) Ποια είναι η θέση του Υπουργού και των αρμοδίων στο Υπουργείο; Συμφωνούν με την πρακτική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ανωτέρω αποτελούν στοιχεία προβληματισμού πολλών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων επικοινωνιών, όσο και της εσωτερικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου. Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Ι. να ανακαλέσουν την απόφαση και να υλοποιήσουν έναν σύγχρονο mail server ο οποίος θα βρίσκεται εντός των υποδομών του πανεπιστημίου και θα λειτουργεί σε σεβόμενος την ιδιωτικότητα όλων των χρηστών.