Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Σχέδιο σύμβασηςγια το νέο νηπιαγωγείο στα ‘Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία’

Τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης της πράξης «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στη θέση ‘Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία’» διατυπώνει σε σχετικό έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε...
874.909 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών