Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Εταιρεία ζητάει άτομο για εργασία

Εταιρεία στα Ιωάννινα ζητάει άτομο για εργασία. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:  ...

· Ηγετικές ικανότητες και πρωτοβουλία
· Επιθυμητό πτυχίο ανώτατης σχολής
  · Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 · Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και Η/Υ
 · Γνώση Οικονομικών
 · Κατοχή διπλώματος οδήγησης

 Βιογραφικά αποκλειστικά στο e-mail: salesipiros@gmail.com