Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ- Τοποθετήθηκε ράμπα για άτομα με κινητικά προβλήματα

Ο Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α Πρέβεζας “Ελπίδα” ευχαριστεί το υποκατάστημα VODAFONE της Πρέβεζας...
για την τοποθέτηση ράμπας προκειμένου να γίνεται σε αυτό εφικτή η πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα.