Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

Σε "τροχιά" υλοποίησης για δεύτερη χρονιά τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Με στόχο την "γνωριμία" των μαθητών με την ιστορία της περιοχής 

 Για δεύτερη χρονιά θα υλοποιηθούν στα σχολεία της Πρέβεζας τα εκπαιδευτικά προγράμματα "Από τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου στην εκκλησία του χωριού μας" και "Πρέβεζα:Μια οθωμανική Καστροπολιτεία στα χρόνια του Αλή Πασά β' φάση".Τα προγράμματα υλοποιούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με στόχο να "ταξιδέψουν” τους μαθητές της Α΄θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) που...
αφορούν την χρονική περίοδο από το Βυζάντιο έως τα Οθωμανικά χρόνια του Αλή Πασά και επικεντρώνεται γύρω από την τοπική ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Από τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην εκκλησία του χωριού μας" επικεντρώνεται γύρω από τα ψηφιδωτά της Νικόπολης και καταλήγει στη σύγχρονη εποχή. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος παρουσιάζεται η τοπική ναοδομία. Είναι κατάλληλο για όλες τις σχολικές βαθμίδες (νηπιακή, δημοτικό και γυμνάσιο) και περιλαμβάνει ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης και το μουσείο (ανάλογα με το θέμα), παιχνίδια εμπνευσμένα από τα ψηφιδωτά με ζάρια και μνήμης, ζωγραφικές δραστηριότητες και τυπολογία ναών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πρέβεζα: Μια οθωμανική καστροπολιτεία" επικεντρώνεται γύρω από τα κάστρα-φρούρια που έχτισε ο Αλή πασάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας. Μέσα από την παρουσίαση των κάστρων και ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες πραγματοποιούνται διαδραστικές δραστηριότητες: ζωγραφική, τοποθέτηση κάστρων στο χάρτη, συζήτηση γύρω από το σκοπό της δημιουργίας τους, το κλίμα της εποχής κτλ. Είναι κατάλληλο για τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού (από Γ΄ Δημοτικού έως ΣΤ΄ Δημοτικού) και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου.Για τις ανάγκες των ανωτέρω εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν δημιουργηθεί από υπαλλήλους της Εφορείας Αρχαιοτήτων εκπαιδευτικά φυλλάδια και παιχνίδια κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να ανταποκρίνονται σε ηλικιακές ομάδες των παιδιών, ενώ σε συνεργασία με την Περιφέρεια και του Δήμου προτείνεται η εκτύπωση συνοδευτικού υλικού για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.