Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Και στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Ικανοποιείται το αίτημα Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης για ειδικές εξετάσεις εισαγωγής των υποψηφίων, όπου θα λαμβάνεται υπόψιν το ....
επίπεδο γνώσης του μουσικού οργάνου. Η σχετική Υπουργική Απόφαση, που έχει αποσταλεί για την έκδοση ΦΕΚ, καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους εισαγωγής φοιτητών στα: • Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, • Τµήµα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας • Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και • Τµήµα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η απόφαση καθορίζει τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα, τους συντελεστές βαρύτητας και τα κριτήρια βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, καθώς επίσης και τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τον τρόπο εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και τις διαδικασίες συμμετοχής.