Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η εταιρεία «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. – Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις» ζητά εργατικό προσωπικό

Η εταιρεία «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. – Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις» ζητά εργατικό
προσωπικό, για τις εγκαταστάσεις (τυποποιητηρίου - σφαγείου) στην ΒΙ.ΠΕ.
Ιωαννίνων.Αποστολή Βιογραφικών στο ...
e-mail: hr@nitsiakos.gr ή
Αιτήσεις εργασίας
στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.