Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΖΙΤΣΑ- Επίσκεψη του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου

Καίρια ζητήματα που αφορούν στο Δήμο Ζίτσας έθεσε ο δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος στον ευρωβουλευτή Γιώργο Κύρτσο κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, στην Ελεούσα. Ο κος Κύρτσος συνοδευόμενος από τοπικά στελέχη της Ν.Δ. και ...
συνεργάτες του γραφείου του, επισκέφθηκε τον κ. Πλιάκο στο γραφείο του το πρωί της Πέμπτης(14/02/2019) και αντάλλαξαν απόψεις για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου Ζίτσας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
 Ο δήμαρχος παρουσία των αντιδημάρχων που συμμετείχαν στη συνάντηση, ενημέρωσε τον κ. Κύρτσο για τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή και ζήτησε τη συνδρομή του προκειμένου να ξεπεραστούν ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή του προοπτική. Ειδικότερα: • Επανέφερε και ζήτησε από τον ευρωβουλευτή τη συμβολή του προκειμένου να αρθεί η αδικία σε βάρος του αγροτικού κόσμου της περιοχής με το νέο χάρτη των μειονεκτικών περιοχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι προς επικύρωση στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. • Ζήτησε την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να συσταθεί γραφείο με στόχο την άμεση ενημέρωση των Ο.Τ.Α. για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη και τους αφορούν. • Ζήτησε τη συνεργασία με στόχο να αναπτυχθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δράσεις για την προώθηση των τοπικών προϊόντων που διακρίνονται για τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ταυτόχρονα ο δήμαρχος Ζίτσας ζήτησε από τον κ. Κύρτσο να παρέμβει με την ιδιότητα του στελέχους της Ν.Δ. και να συνδράμει: • Στην προώθηση του αιτήματος του Δήμου Ζίτσας για αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος που στέκεται εμπόδιο στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα στης αμπελουργίας. • Στη συνέχιση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που αποτελεί ουσιαστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους Ο.Τ.Α. • Στη μείωση των αντικειμενικών αξιών που ζητά ο δήμος Ζίτσας για οικισμούς που βρίσκονται στα όριά του και με το ισχύον σύστημα οι τιμές που προβλέπονται είναι εξωπραγματικές επιβαρύνοντας κατάφορα τους ιδιοκτήτες ακινήτων. • Στη μείωση της φορολογίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ανακουφιστούν από τα φορολογικά βάρη οι ιδιοκτήτες τους που αντικειμενικά τα καταφέρνουν με δυσκολία. Από την πλευρά του ο κ. Κύρτσος υπογράμμισε πως όσον αφορά το γραφείο διασύνδεσης για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, πρότασή του είναι να συσταθούν γραφεία ανά Περιφέρεια και να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των συνεργατών του και των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας προκειμένου να καταρτισθεί συνολικά η ατζέντα των θεμάτων που θα καταθέσει και θα αναδείξει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.