Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Ζητείται θερμαστής από την εταιρία ΒΙΟΖΩΗΣ ΑΕ.

Zητείται από την εταιρία ΒΙΟΖΩΗΣ ΑΕ ,θερμαστής με άδεια τεχνικού μηχανικού εγκαταστάσεων Δ΄ ειδικότητας επιπέδου Αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού με πτυχίο ΤΕΙ μηχανολόγου μηχανικού.Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2651091605 απο 9:00-16:00.