Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Σε εξέλιξη από το Υπουργείο Υγείας η υλοποίηση της δεύτερης φάσης των Τοπικών Ομάδων Υγείας στην Ήπειρο

Δημοσιεύτηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας η απόφαση υλοποίησης της δεύτερης φάσης του έργου Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η σχετική απόφαση ένταξης συγχρηματοδοτεί την 36 μηνών λειτουργία κάθε μιας από τις 7 έως 11 εκ των συνολικά 11 προβλεπόμενων ΤΟΜΥ του εγκεκριμένου σχεδίου του...
έργου με ημερομηνία έναρξης του υποέργου την 15/1/2019. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 1 ΤΟΜΥ στην Άρτα (με τον σχεδιασμό να προβλέπει 2), στην Θεσπρωτία 1 ( με τον σχεδιασμό να προβλέπει 1), στα Ιωάννινα 4 (εκ των προβλεπόμενων 6) και στην Πρέβεζα 1(εκ των προβλεπόμενων 2). Συνολικά δηλαδή οι Τοπικές Ομάδες Υγείας που λειτουργούν σήμερα στην Ήπειρο είναι 7, ενώ ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει έως το 2022 συνολικά 11