Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ- Συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (οδός Αραβαντινού 5ε). Στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης περιλαμβάνονται ....
ως θέματα: - η υποβολή πρότασης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο πρόγραμμα INTERREGIRACBC «Ελλάδα – Αλβανία» 2014-2020, με τίτλο έργου «TourisO Προώθηση βιώσιμου «πράσινου» τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, μέσα από την εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας» και - η έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του οικονομικού έτους 2018. Επίσης, στη διάρκεια της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννης Μήτσης, θα προβεί σε απολογισμό πεπραγμένων, της έως τώρα θητείας της Διοίκησης του Επιμελητηρίου.