Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ζητεί για μόνιμη εργασία: ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ

Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών , ζητεί για μόνιμη εργασία:
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ.
Ιωαννίνων.
Ζητούμενα Προσόντα:

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Τ.Ε.Ι. ή Άδεια Ηλεκτρολόγου
 Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας, τουλάχιστον 2
ετών
 Εμπειρία συντηρητή βάρδιας
  Γνώση – δυνατότητα λοιπών μικροεπισκευών & συντήρησης
(υδραυλικά/ηλεκτρονικά κ.λ.π.)
  Θα εκτιμηθούν γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αγγλικά
Πληροφορίες επικοινωνίας
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν μονοσέλιδο βιογραφικό στην
ηλεκτρονική διεύθυνση nikoleta.angeli@nitsiakos.gr