Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Έγκριση προϋπολογισμού Πανεπιστημίου

Το υπουργείο Παιδείας υπό την απειλή παραίτησης της Συγκλήτου ενέκρινε τελικά τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Ωστόσο οι οικονομικές ανάγκες παραμένουν αυξημένες τόσο λόγω της...
συγχώνευσης με το ΤΕΙ Ηπείρου όσο και ένεκα της ίδρυσης και λειτουργίας των 2 ερευνητικών κέντρων και του Αγροδιατροφικού Πάρκου.