Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Στον Σ. Φάμελλο οι πρόεδροι των ΦοΔΣΑ, για τα απορρίμματα

Επι τάπητος τέθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων στη Συνάντηση των Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου ...
Κωνσταντόπουλο Σπύρο, Λώλο Ιωάννη, Νάστα Αντώνη, Γιαννούλη Ευστάθιο, παρουσία του Συντονιστή Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας κ. Μιχελάκη με τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Φάμελλο με θέμα συζήτησης την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Ηπείρου κατά την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας καθώς επίσης και άρθρα του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) που αφορούν τους ΦοΔΣΑ.