Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εξαιτίας εργασιών

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων θα ισχύσει την Πέμπτη 07-02 επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως από ώρα 7:30 π.μ έως....
το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες περιποίησης και κλαδέματος δέντρων . Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου