Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Με τρεις καταψύκτες ενισχύθηκαν Δασαρχεία της Ηπείρου στο πλαίσιο δράσης για την προστασία του Ασπροπάρη

Με τρεις καταψύκτες ενισχύθηκαν πρόσφατα τα τρία Δασαρχεία της Ηπείρου (Ιωαννίνων, Μετσόβου και Κόνιτσας)από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη», ως συνέχεια της κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι ο εφοδιασμός των αρμόδιων Υπηρεσιών με την...
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν προσωρινά τα δείγματα δηλητηριασμένων δολωμάτων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. Στη συνέχεια τα δείγματα θα αποστέλλονται στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες τοξικολογικές αναλύσεις με σκοπό την ανίχνευση των δηλητηριωδών ουσιών και την τεκμηρίωση της δηλητηρίασης.Το Δίκτυο ενάντια στα δηλητήρια, που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Ηπείρου και του Νομού Τρικάλων, στο πλαίσιο του τρέχοντος αλλά και του προγενέστερου Προγράμματος LIFE για τον Ασπροπάρη, αποτελείται από τοπικούς χρήστες γης (κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, κυνηγούς κ.λπ.) και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στόχος του δικτύου είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών δηλητηρίασης, η έγκαιρη απομάκρυνση των δηλητηριασμένων δολωμάτων από την ύπαιθρο αλλά και η αλλαγή της νοοτροπίας σχετικά με αυτή τη νοσηρή και εξαιρετικά επιζήμια για την άγρια ζωή πρακτική. Το προσεχές χρονικό διάστημα προγραμματίζεται η χορήγηση καταψυκτών και σε άλλες Δασικές Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές δράσης του Προγράμματος LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη» στην Ελλάδα.