Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων του έργου Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας

Την έγκριση της οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων και της Οριστικής Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων του έργου Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών Αντώνιος Κοτσώνης. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαδικασία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου που θα επιλύσει οριστικά το ...
πρόβλημα της ύδρευσης σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας.Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την κατασκευή του νέου θαλάμου υδροληψίας στις Πηγές του Αγίου Γεωργίου, ενώ θα ακολουθήσει κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού προς Λευκάδα, προς Άρτα, προς νέα δεξαμενή Σμυρτούλας Πρέβεζας, προς υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λυγιάς Λευκάδας και νέα δεξαμενή στην θέση Φρύνι. Επίσης προβλέπονται έργα ταμίευσις τα οποία αφορούν την κατασκευή δύο δεξαμενών για την αποθήκευση και διανομή του νερού (η μία στο οικισμό της Νικόπολης και η δεύτερη στην θέση Φρύνι Λευκάδας).Τέλος προβλέπεται νέο αντλιοστάσιο στην περιοχή Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες μελέτες προβλήματα διαρροών, μη ορθολογική διανομή του διαθέσιμου νερού στους οικισμούς κλπ. αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων περιοχών κυρίως κατά τις περιόδους αιχμής.Το πρόβλημα επιτείνεται, επειδή κατά πληροφορίες σημαντικές ποσότητες του μεταφερόμενου νερού καταναλώνονται και για την άρδευση εκτάσεων, ιδιαίτερα στον κάμπο της Άρτας. Επίσης η πόλη της Πρέβεζας τροφοδοτείται πλέον από τον αγωγό που θα έπρεπε να εξυπηρετεί μόνο την Λευκάδα με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην επάρκεια νερού και στις δύο περιοχές.