Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- ΛΑΦΙ, παρατείνεται η έκθεση

Παρατείνεται η λειτουργία της έκθεσης φωτογραφίας στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων "Η δράση του ....
Ελληνικού Στρατού στην απελευθέρωση της Ηπείρου κατά τον Α΄Βαλκανικό Πόλεμο" μέχρι και την 27 Φεβρουαρίου 2019. Ώρες λειτουργίας 10:00-14:00 και 18:00-22:00.