Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Συνάντηση του Ν.Γκόντα,με τον πρόεδρο και την διοίκηση του φορέα διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας

Με τον πρόεδρο και την διοίκηση του φορέα διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, θα συναντηθεί την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30 πμ. ο υποψήφιος δήμαρχος και...
επικεφαλής της Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία κ. Νικόλαος Γκόντας.