Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ- Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι μελέτες για το Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Πρέβεζας και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας μονοπώλησαν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου του οποίου η μελέτη παραδόθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο περιλαμβάνει σειρά δράσεων σε όλους τους τομείς υποδομών. Με τις δράσεις που θα...
υλοποιηθούν εκτιμάται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν τουλάχιστον 41% έως το 2030. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά προτάσεων για την αστική κινητικότητα. Σχέδιο που μετατρέπει δρόμους της Πρέβεζας σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, σε δρόμους που αναβιώνουν τις γειτονιές, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από τον επικεφαλής της μελετητικής ομάδας και συγκοινωνιολόγο Χρήστο. Ριζομυλιώτη. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) θέτει τις βάσεις για μια πιο βιώσιμη πόλη και περιγράφει τις πολιτικές μετακίνησης, κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης. Περιλαμβάνει προτάσεις ιεράρχησης και κυκλοφοριακής οργάνωσης του οδικού δικτύου της κεντρικής περιοχής, με λήψη διαχειριστικών μέτρων, σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής.