Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Καμπάνες για Ελληνοποιήσεις γάλακτος

Καμπάνες από τον ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις για ελληνοποίηση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επιβλήθηκαν πρόστιμα περίπου 68 χιλ ευρώ σε δύο επιχειρήσεις διότι προμήθευαν βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας με γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονταν από άλλα κράτη της Ε.Ε. χωρίς να...
αναγράφουν ευκρινώς την χώρα προέλευσης. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθώς η προστασία της εγχώριας παραγωγής αποτελεί πάγιο αίτημα των αγροτών και καθοριστικό παράγοντα διατήρησης της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προστατευμένων προϊόντων της.