Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-400.000 ασθενείς σε έναν χρόνο

Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες παραγωγικότητας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων που δημοσιοποιούνται σήμερα  αναδεικνύουν το μέγεθος των υπηρεσιών που αυτό παρέχει, όχι μόνο στους πολίτες της Ηπείρου, αλλά και της ευρύτερης Βορειοδυτικής Ελλάδας, που ακουμπούν με εμπιστοσύνη τις ελπίδες τους για την επίλυση των προβλημάτων υγείας στο ΠΓΝΙ. Το πιο σημαντικό και ίσως το πλέον εντυπωσιακό από τα στατιστικά στοιχεία των δεικτών παραγωγικότητας του Νοσοκομείου κατά το...
έτος 2018, είναι η πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από τα διάφορα Τμήματα του Νοσοκομείου (Εξωτερικά Ιατρεία ή Κλινικές κλπ) κατά τη διάρκεια του 2018 που άγγιξαν σχεδόν τους 400.000 ασθενείς ετησίως! Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η αύξηση αυτή κατά 12,93% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια αύξηση του συνολικού αριθμού των εξυπηρετηθέντων ασθενών από τα Τμήματα του Νοσοκομείου, από το 2001 μέχρι το 2018. Μια συνοπτική εικόνα του παραχθέντος έργου του Νοσοκομείου αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που διαχρονικά κατέκτησε και συνεχώς ενισχύει το ΠΓΝΙ στο Χάρτη Υγείας της χώρας μας, οφείλεται κυρίως στο υψηλό επίπεδο του προσωπικού που το υπηρετεί και στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας αιχμής στην καθημερινή κλινική πράξη. Η θετική ανταπόκριση προσωπικού και Διοίκησης στις προκλήσεις των σύγχρονων ιατρικών εξελίξεων, το καθιστούν ένα από τα κορυφαία Νοσοκομεία, όχι μόνο στη χώρα μας , αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι οι δείκτες παραγωγικότητάς του είναι εφάμιλλοι των αντίστοιχων δεικτών των μεγάλων Ευρωπαϊκών Νοσοκομείων. Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι ευχαριστούν όσους στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια του Νοσοκομείου να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν την προσπάθεια με αμείωτη ένταση.