Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Συμμετοχή του 3 ου ΓΕΛ Ιωαννίνων «Επιφάνειος Σχολή» σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1

Το 3ο ΓΕΛ Ιωαννίνων «Επιφάνειος Σχολή» στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια μοντέλα εκπαίδευσης, έλαβε μέρος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 στο Joensuu της Φινλανδίας με θέμα: «PISA – Finnish and European education system». Στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν παρουσιάστηκε αναλυτικά το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας που...
κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα παγκοσμίως. Παράλληλα επισκέφτηκαν σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, συνομίλησαν με εκπαιδευτικούς και αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες. Επιστρέφοντας μετέφεραν τον εκπαιδευτικό πλούτο της χώρας αυτής καθώς και το μέγεθος της επένδυσης των Φινλανδών στη μόρφωση των νέων τους.