Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Έρχεται νομοσχέδιο για 100% δόσεις για τις οφειλές προς δήμους

Ρύθμιση για την εξόφληση κάθε μορφής οφειλών προς δήμους σε έως και 100 δόσεις με απαλλαγή τουλάχιστον 50% από τις προσαυξήσεις περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που είναι κατατεθειμένο...
και θα εισαχθεί για ψήφιση. Με τη ρύθμιση προβλέπεται έως και πλήρης παραγραφή των προσαυξήσεων οι οποίες έχουν ήδη επιβληθεί, αναλόγως του τρόπου εξόφλησης και χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Αναλυτικά: Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και για διάστημα τεσσάρων μηνών μπορεί κάθε οφειλέτης να ζητά ρύθμιση και να προβαίνει σε εξόφληση. Εφάπαξ, οπότε διαγράφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Σε 2 έως 24 δόσεις, οπότε διαγράφεται το 80% των προσαυξήσεων. Σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή στο 70%. Σε 49 έως 72 δόσεις, οπότε διαγράφεται το 60%.