Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

ΠΑΓΕΤΟΣ -Προσοχή σε δρόμους και πεζοδρόμια

Οι πολίτες θα πρεπει να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους καθώς θα σημειωθούν χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός. Ιδιαίτερη προσοχή ...
συνιστάται στα πεζοδρόμια καθώς δεν έχει πέσει παντού αλάτι. Οι πολίτες θα πρέπει να περπατούν με προσοχή ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.