Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Με θετικό πρόσημο μεταξύ προσλήψεων-απολύσεων "έκλεισε" ο Νοέμβριος για την Ήπειρο

Θετικός ο απολογισμός και την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις ανήλθαν σε 5.469 έναντι 4.798 απολύσεων (θετικό ισοζύγιο 671 θέσεων) ενώ ανά Περιφερειακή Ενότητα τα δεδομένα καταγράφονται ως εξής:
Στην Άρτα οι προσλήψεις είναι κατά 336 περισσότερες από τις απολύσεις.Στα Ιωάννινα το ισοζύγιο είναι επίσης θετικό κατά 518 θέσεις, ενώ στην Θεσπρωτία και στην Πρέβεζα καταγράφεται αρνητικό ισοζύγιο κατά 56 και 127 θέσεις αντίστοιχα.Σε ότι αφορά την...
περίοδο Ιανουάριο-Νοέμβριο πάντως το πρόσημο είναι και για τις Π.Ε θετικό και συγκεκριμένα κατά 455 θέσεις για την Άρτα, 296 για την Θεσπρωτία, 1938 για τα Ιωάννινα και 459 για την Πρέβεζα.Κατά το μήνα Νοέμβριο 2018 προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 33.249 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 196.106, ενώ οι αποχωρήσεις σε 229.355. Από τις 229.355 συνολικά αποχωρήσεις, οι 70.225 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 159.130 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.483.982 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.348.949, εκ των οποίων οι 1.437.556 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 911.393 οικειοθελείς αποχωρήσεις.