Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Παραμένει η βλάβη στις γραμμές οπτικών ινών της ΔΟΥ Πρέβεζας

Βλάβη έχει υποστεί τόσο η κύρια όσο και η εφεδρική γραμμή οπτικών ινών της ΔΟΥ Πρέβεζας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές με το κοινό. Από χθες το πρωί γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης αλλά μέχρι στιγμής δε στάθηκε δυνατό. Μετά την επικοινωνία που...
είχαμε σήμερα με τον προϊστάμενο της ΔΟΥ Πρέβεζας Εφορίας κ. Τραχανά, μας εξήγησε ότι το πρόβλημα για την υπηρεσία είναι μεγάλο και ως εκ τούτου το σύστημα είναι αδύνατον να λειτουργήσει και σήμερα για τις συναλλαγές του κοινού.