Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Μια ακόμη μελέτη για την ενίσχυση της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου

Tην σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης από την Ήπειρος Α.Ε με θέμα «Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» ενέκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δ.Σ του σωματείου "Διάζωμα". Η παρούσα μελέτη θα επιχειρήσει να στοιχειοθετήσει τη μορφή της δομής διαχείρισης του Προγράμματος "Πολιτιστική Διαδρομή στα...
Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου". Συγκεκριμένα στόχος της είναι να αποτυπώσει το περιβάλλον και να εξετάσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται, προσδιορίζοντας επίσης τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ να αποτελέσει το Φορέα Λειτουργίας / DMO της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και όπως λειτουργούν διεθνώς. Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους τρεις μήνες και το ΔΙΑΖΩΜΑ θα καλύψει μέρος του κόστους του έργου, που ανέρχεται στο ποσόν των 2.500,00 ευρώ.Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού κόστους για την εκτέλεση του έργου, ενώ το υπόλοιπο ποσόν θα καλύψει η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.