Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

ΠΑΓΕΤΟΣ- Ζημιές σε εξωτερικές βρύσες, σκεπάστε σωλήνες και δίκτυα

Ζημιές προκλήθηκαν σε πολλές εξωτερικές βρύσες που έσπασαν απο τον παγο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φροντίσουν να σκεπάσουν τις βρύσες και ....
τους σωλήνες ώστε να μην παγώσουν και δημιουργηθούν προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή και στους ηλιακούς να έχουν αντιψυκτικό υγρό για να μην σπάσουν απο τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.