Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ- Υπογραφή σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νικολάου Σκουφά και της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.585.682,24€ . Η διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα (10) έτη με δυνατότητα....
επέκτασης για πέντε (5) επιπλέον έτη. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αναλάβει και τη συντήρηση του δικτύου, με αποτέλεσμα να γίνεται άμεσα η αντικατάσταση των λαμπτήρων που παρουσιάζουν κάποια βλάβη και να αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα έργο αναβάθμισης οδοφωτισμού με χρήση λαμπτήρων αυξημένης ενεργειακής απόδοσης με λαμπτήρες φωτισμού LED, το οποίο μπορεί να έχει διάφορες τεχνικές μορφές και δυνατότητες. Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες έργων ως εξής: α) Απλή αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων φωτιστικών με αντίστοιχα φωτιστικά και λαμπτήρες LED τα οποία και επιτυγχάνουν μια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η συγκεκριμένη και απλούστερη μορφή του έργου χαρακτηρίζεται σαν παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας και μόνο. β) Η πλέον σύγχρονη και προωθημένη μορφή του έργου είναι να χρησιμοποιούνται μαζί με το σύστημα φωτιστικών λαμπτήρων LED και συστήματα ελέγχου λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού με τέτοιες υποδομές μετάδοσης δεδομένων και αισθητήρων ώστε να μπορούν να δώσουν εφαρμογές «Έξυπνης Πόλης» - Smart City. Παράλληλα υπάρχουν και συστήματα συντήρησης μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(Computerised Maintenance Management Systems –CMMS). Το έργο αναβάθμισης οδοφωτισμού έχει πολλά πλεονεκτήματα και πολλές θετικές επιπτώσεις για το Δήμο Νικολάου Σκουφά, όπως: α)Δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου οδοφωτισμού. β)Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας με αντίστοιχες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. γ)Μείωση των βλαβών που παρατηρούνται σήμερα λόγω της αντοχής των νέων φωτιστικών και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους. δ)Βελτίωση της εικόνας του δομημένου περιβάλλοντος. ε)Προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα οδοφωτισμού. στ)Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. ζ)Δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών για την ανάπτυξη εφαρμογών “ Έξυπνης Πόλης ” με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Αναμφίβολα λοιπόν η αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού με συστήματα LED θα δημιουργήσει πολλαπλάσιες ευκαιρίες μείωσης κόστους του Δήμου σε σχέση με μια απλή εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και ευκαιρίες δημιουργίας νέων πηγών εσόδων καθώς και σημαντικών υπηρεσιών για τον Δήμο και τους Δημότες.