Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΟΜΠΟΥΝΤΟ

Ο ι εκπαιδευτές του ΑΟΜΠΟΥΝΤΟ πλέον έχουν και την διεθνή πιστοποίηση του πρώτου επιπέδου . Η Διεθνής Ομοσπονδία Πρακτικής Σκοποβολής ( I.P.C.S.) αποφάσισε και εφαρμόζει πλέον την διαδικασία ...
πιστοποίησης κατόπιν θεωρητικής αλλά και πολύ δύσκολης πρακτικής εξέτασης για εκπαιδευτές από κάθε Περιφέρεια που ανήκει στη δύναμή της. Έτσι και στην Ελληνική , επιλέχθηκαν από την Ελληνική Σκοπευτική Ομοσπονδία 20 υποψήφιοι διεθνείς εκπαιδευτές , ώστε να παρακολουθήσουν το σεμινάριο “MISSIA“( MASTERINTERNATIONALSAFETYSHOOTINGINSTRUCTORSASSOCIATION ) Εκπαιδευτές είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος της IPSCVitallyKryuchin με την τετραμελή ομάδα του. Το σεμινάριο διεξήχθηκε κατά το θεωρητικό μέρος στο ClubCasinoHotelLoutraki, κατά το πρακτικό στο σκοπευτήριο του Σκοπευτικού Ομίλου της Κορίνθου. Η Ελληνική Σκοπευτική Ομοσπονδία επέλεξε τους 14 οι οποίοι έπρεπε να συνδυάζουν αθροιστικά τα προσόντα του Έλληνα εκπαιδευτή , του πρωταθλητή σκοποβολής , του άριστου γνώστη των κανονισμών ( μέλος του NROI ή IROA) και μεγάλη εμπειρία αγώνων σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και εξ officio6 μέλη της ΕΤΕΠΣ εκ των οποίων μερικοί ανήκαν και στην πρώτη κατηγορία. Από τον ΑΟΜΠΟΥΝΤΟ είχαν επιλεγεί τρείς εκπαιδευτές , οι Κωνσταντίνος Σουμαλεύρης,που είναι και πρόεδρος του NROI, Μιχαήλ Ζαφειρίδης και Δημήτριος Κανδύλης οι οποίοι και αποφοίτησαν με επιτυχία. Μετά από αυτή τη μεγάλη και τιμητική διάκριση οι παραπάνω εκπαιδευτές μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του εκπαιδευτή πρακτικής σκοποβολής σε κάθε ενδιαφερόμενο να ασχοληθεί με το άθλημα αυτό . Η διαδικασία αυτή πλέον καθίσταται υποχρεωτική και οποιοσδήποτε υποψήφιο σκοπευτή αθλητή ώστε πέραν της ουσιαστικής εκπαίδευσης που ούτως ή άλλως ήταν υποχρεωτική από τον κανονισμό λειτουργίας του Ομίλου , πλέον να καλύπτεται και από νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει η Διεθνής Ομοσπονδία και υλοποιεί η Ελληνική.