Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Ξενοδοχείο στο Μέτσοβο ζητά καμαριέρα

Από ξενοδοχειο  στο Μέτσοβο ζητείται καμαριέρα  με προϋπηρεσία.
Παρέχεται διαμονή.
Πληροφορίες:
τηλ. 2656041123