Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ Α.Ε. ζητά Μάγειρα

Ζητείται Α’ Μάγειρας με εμπειρία στην Μαζική Εστίαση, από την εταιρεία  ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ Α.Ε. στα Ιωάννινα.Για πληροφορίες και ....
αποστολή Βιογραφικών: ioannina@kobatsiaris.gr