Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Από την Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας BSS Ο.Ε. ζητείται πωλητής

Από την Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας BSS Ο.Ε. ζητείται πωλητής συστημάτων ασφαλείας κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Προϋπηρεσία, γνώση ή τίτλος σπουδών ηλεκτρονικού, είναι ...
προαιρετικά αλλά θα ληφθούν υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών: info@bousis.gr Πληροφορίες: κ. Γιώργο Βίνο, τηλ.: 6936166679