Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Τουριστικό γραφείο επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου και οδηγό τουριστικού λεωφορείου

Τουριστικό γραφείο με έδρα τα Ιωάννινα, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου και
οδηγό τουριστικού λεωφορείου:
Απαραίτητα προσόντα για τον/ την υπάλληλο γραφείου: 

- Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ στον κλάδο τουρισμού ή οικονομικής κατεύθυνσης
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
- Άριστη γνώση αγγλικών
- Επιθυμητή γνώση δεύτερης γλώσσας
- Άριστη χρήση Η/Υ
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους
Απαραίτητα προσόντα για τον/ την οδηγό: - Άδεια οδήγησης Δ,Ε κατηγορίας
- Ηλεκτρονικός ταχογράφος
- Προϋπηρεσία σε τουριστικά λεωφορεία
- Καλή γνώση αγγλικών
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους
Και οι δύο προσλήψεις αφορούν θέση πλήρους απασχόλησης.
Βιογραφικά θα αποστέλλονται στο touristiko.ioannina@yahoo.com