Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΕΛΕΠΑΠ- Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων-Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών, που καθορίζει...
το οργανωτικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), της ΕΛΕΠΑΠ Παράρτημα Ιωαννίνων. Στόχος των ΣΥΔ είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος, που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρίες που δεν έχουν τη δυνατότητα πλήρους αυτόνομης διαμονής, παρέχοντας τις προϋποθέσεις για άνετη και ποιοτική διαβίωση. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, ενώ στοχεύει και στην αποφυγή «περιθωριοποίησης» ή «ιδρυματοποίησης» των ΑμεΑ. Αξίζει να τονιστεί ότι στις νέες ΣΥΔ θα μπορούν να διαβιούν επιπλέον και τα άτομα με επίκτητες αναπηρίες, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια θεσμική πρωτοβουλία που αποτελεί προϊόν διυπουργικής συνεργασίας, καθώς και παρεμβάσεων και ενός γόνιμου διαλόγου που διεξήγαμε κατά το προηγούμενο διάστημα με την αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, ανταποκρινόμενοι σε πάγια αιτήματα των γονέων, των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία. Επίσης, σημειώνεται ότι σε μεταβατική διάταξη της ΚΥΑ προβλέπεται ότι φορείς οι οποίοι έχουν προβεί στην ανέγερση εγκαταστάσεων για την κατασκευή των οποίων έχουν διατεθεί κοινοτικοί πόροι και δεν έχουν λάβει ακόμη άδεια ίδρυσης, προβλέπεται ότι θα λάβουν άδεια λειτουργίας κατά παρέκκλιση των νέων διατάξεων που αφορούν στη χωροθέτηση των υποδομών διαβίωσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τούτων δοθέντων, η συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα και στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, ως φορέα ίδρυσης ΣΥΔ, να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία των δομών