Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ- Χρηματοδότηση για ύδρευση σε Σούλι και Φιλιάτες

Οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 39 ΟΤΑ που θα χρηματοδοτηθούν για τη βελτίωση των δικτύων ύδρευσης. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος Σουλίου θα...
λάβει 2,3 εκατ. και ο Δήμος Φιλιατών 1,7 εκατ.