Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Δράση αλληλεγγύης και προσφοράς από το Επιμελητήριο Πρέβεζας

Στα πλαίσια των άγιων ημερών των οποίων έρχονται, ημερών χαράς και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας, το Επιμελητήριο Πρέβεζας έμπρακτα θέλησε να είναι κοινωνός αυτού του μηνύματος.Στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, την ...
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 η κ. Κωνσταντινίδη Αγγελική, Αντιπρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, η κ. Κονταξή Σεβαστή, Υπεύθυνη Ενημέρωσης Επενδυτικών Δράσεων και Στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και η κ. Ευαγγελία Μπούρη, σύζυγος του Προέδρου, υποδέχθηκαν εγκάρδια και συζήτησαν μαζί με 60 οικογένειες, οι οποίες τις άγιες ημέρες αυτές βιώνουν δύσκολες καταστάσεις.Στις οικογένειες αυτές προσφέρθηκαν υλικά αγαθά κατόπιν χορηγιών που συγκεντρώθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.