Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Διαβούλευση για το πράσινο

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο Δήμος Ιωαννίνων το σχέδιο Κανονισμού που αφορά τη χρήση και τη λειτουργία των δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου. Συγκεκριμένα στο σχέδιο περιλαμβάνονται μέτρα διαχείρισης και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων, κανόνες χρήσης και επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη...
σχετική ανακοίνωση ο Δήμος αναμένει τις προτάσεις των πολιτών για αναβάθμιση, διασφάλιση και προστασία των κοινόχρηστων χώρων.