Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Σε δημόσια διαβούλευση το προεδρικό διάταγμα για τη λίμνη Παμβώτιδα

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε από σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το σχέδιο προεδρικού διατάγματος (ΠΔ) «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης».Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 16.00 της 21ης Ιανουαρίου 2019.Με το ΠΔ τίθενται οι βάσεις για την...
αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας, από το οποίο εξαρτάται άμεσα η τοπική οικονομία και η ποιότητα της ζωής των κατοίκων.Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή έχει ενταχθεί στο εθνικής κλίμακας έργο ύψους 17,5 εκ. ευρώ για την «εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ), σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000», που θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης.Η ΕΠΜ ανάπλασης ανάδειξης και προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και της περιμετρικής περιοχής, εγκρίθηκε το 2001, και το προτεινόμενο ΠΔ θεσμοθετήθηκε το 2001. Εντούτοις ακυρώθηκε στο ΣτΕ το 2007. Όπως αναφέρει το υπουργείο, προκειμένου να επιτευχθεί αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος στο σχέδιο ΠΔ, λήφθηκαν υπόψη, τόσο η «ειδική περιβαλλοντική μελέτη ανάπλασης, ανάδειξης και προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και της περιμετρικής αυτής περιοχής», τα τυποποιημένα δελτία δεδομένων του Natura 2000, οι κατευθύνσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για την περιοχή, τα σχέδια δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας που απαντώνται στην περιοχή, το σχέδιο διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας, οι έως σήμερα απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, όσο και τα σχόλια και οι απόψεις των πολιτών της χώρας, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά κατά την περίοδο προηγούμενων δημόσιων διαβουλεύσεων για το χαρακτηρισμό της εν λόγω περιοχής.Ο χαρακτηρισμός που επιτυγχάνεται μέσω του συγκεκριμένου ΠΔ, αφορά μία σημαντική περιοχή της χώρας που δέχεται πολλαπλές πιέσεις καθώς περιλαμβάνει αισθητικό δάσος, εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000, ζώνη οικιστικού ελέγχου, πολιτικό αεροδρόμιο Ιωαννίνων, στρατόπεδα-στρατιωτικές υποδομές του υπ. Εθνικής 'Αμυνας, θεσμοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά..Κάποια από τα βασικά ζητήματα που λύνονται με το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ είναι:
* η ορθολογική διαχείριση της λίμνης και γενικότερα των επιφανειακών υδάτων
* η προστασία της βιοποικιλότητας με έμφαση στη σημαντική ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί η περιοχή
* η διαχείριση των οικιστικών πιέσεων και των χρήσεων γης με προοπτική την εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης
* η αειφορική λειτουργία των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που φιλοξενούνται στη λίμνη και στην άμεση περιοχή γύρω από αυτή
Σύμφωνα με τον αν. υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο «με την έκδοση του ΠΔ θα υπάρχουν πλέον ξεκάθαρες χρήσεις γης και θα τεθούν οι βάσεις για την αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης, από το οποίο εξαρτάται άμεσα η τοπική οικονομία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων». Ο κ. Φάμελλος προσθέτει: «Εδώ και χρόνια, η υποτίμηση του περιβάλλοντος και η έλλειψη του ολοκληρωμένου σχεδιασμού λειτούργησε ως τροχοπέδη με δυσμενείς επιπτώσεις στην ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας. Από τη μεριά μας, με μια σειρά ριζικές μεταρρυθμίσεις, όπως το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο, η συγκρότηση των νέων φορέων προστατευόμενων περιοχών, ανατρέπουμε αυτό το ελλειμματικό παρελθόν και βάζουμε τις βάσεις της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει και το ΠΔ της Παμβώτιδας».