Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη θέσεων για τα Κέντρα Υγείας Καναλακίου και Πάργας

Κάτι κινείται στο θέμα της στελέχωσης με προσωπικό των Κέντρων Υγείας Καναλακίου και Πάργας αφού η 6η ΥΠΕ προκήρυξε θέσεις ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ που περιλαμβάνουν και τις συγκεκριμένες μονάδες.Συγκεκριμένα η 6η ΥΠΕ προκήρυξε θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για την κάλυψη των αναγκών των...
Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της 6ης Υ.ΠΕ. και στη λίστα περιλαμβάνονται 2 θέσεις γενικής ιατρικής ή παθολογίας για το ΚΥ Καναλακίου και 2 θέσεις γενικής ιατρικής ή παθολογίας για το ΚΥ Πάργας.Επίσης στην ίδια προκήρυξη συμπεριλαμβάνεται και μία θέση βιοπαθολόγου για το Κ.Υ του ΠΕΔΥ Πρέβεζας.