Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Σε εξέλιξη η συζήτηση για τα ΣΒΑΚ στα Σφαγεία

Στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δ. Χατζής συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με μοναδικό θέμα τη 2η διαβούλευση – συζήτηση του Σχεδίου....
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Ιωαννίνων.Η μελέτη η οποία θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2019, όπως δήλωσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου, περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας σειράς μικρότερων μελετών για επιμέρους θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα.