Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Με "πρωταγωνιστή" το ΙΓΜΕ η ομάδα εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την προστασία και τον χαρακτηρισμό των γεωτόπων

Στην συγκρότηση ομάδας εργασίας με έργο την εισήγηση των απαιτούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων για την προστασία και τον χαρακτηρισμό των γεωτόπων προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μέλος της συγκεκριμένης ομάδας για την περιοχή της Ηπείρου είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ Δημήτριος Τσαγκάς με αναπληρωτή τον Γεωλόγο του ΙΓΜΕ Πρέβεζας Παναγιώτη Πάσχο. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ομάδα εργασίας θα εισηγηθεί τις απαιτούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις για την...
προστασία και τον χαρακτηρισμό των γεωτόπων, καθώς και την σύνταξη προδιαγραφών γεωπεριβαλλοντικών μελετών και Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Να θυμίσουμε ότι το ΙΓΜΕ -όπως τονίζει στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας ο προϊστάμενος της μονάδας της Πρέβεζας Ευάγγελος Νικολάου- έχει προχωρήσει εδώ και καιρό στην "χαρτογράφηση" των γεωτόπων της Ηπείρου (οι οποίοι είναι δεκάδες και πολύ σημαντικοί) ενώ η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει στην "αξιολόγηση" των περιοχών αυτών έτσι ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάδειξη και προστασία τους. Ανάμεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται (για την περιοχή της Πρέβεζας) ο Κοκκινόπηλος, οι Πηγές Αγ.Γεωργίου , τα Στενά Αχέροντα και άλλες περιοχές με κοινό χαρακτηριστικό την αποτύπωση στο περιβάλλον και τα πετρώματά τους του γεωλογικού παρελθόντος και των αλλαγών που προκλήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και μαρτυρούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Τέλος να θυμίσουμε ότι μέσω αυτής της διαδικασίας το γεωπάρκο Βίκου-Αώου έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, καλύπτοντας μια περιοχή με παρθένο και πανοραμικό ορεινό τοπίο, στο οποίο βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια της βορειοδυτικής Ελλάδας. Είναι υψηλής γεωλογικής ποικιλομορφίας ενώ φιλοξενεί μία εξαιρετική ποικιλία φυσικών οικοτόπων..