Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ- Ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής τελών κυκλοφορίας εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών και δεν αποκλείονται ανακοινώσεις έως τα μέσα ...
της ημέρας. Κανονικά η προθεσμία πληρωμής λήγει σήμερα και από την 1η Ιανουαρίου η εκπρόθεσμη πληρωμή συνεπάγεται πρόστιμο ισόποσο της αξίας του τέλους.