Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Αναβάλλονται οι συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου

Οι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 19-12-2018 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναβάλλονται για διαδικαστικούς λόγους. Οι νέες προσκλήσεις και ημερήσιες....
διατάξεις θα κοινοποιηθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.