Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ- Δυο οι κατηγορίες των δικαιούχων

Δύο είναι οι κατηγορίες των ανέργων που θα λάβουν και το 2018 κοινωνικό μέρισμα που θα φτάσει μέχρι και τα 400 ευρώ. Ειδικότερα σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, που δημοσιεύτηκε, κοινωνικό ....
μέρισμα θα πάρουν: — 55.000 άνεργοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών. Το ποσό που θα πιστωθεί στους λογαριασμού τους θα ανέρχεται στα 400 ευρώ — Χιλιάδες μακροχρόνια άνεργοι, οι βρίσκονται πάνω από 2 έτη εκτός εργασίας, οι οποίοι θα λάβουν ποσά ανάλογα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που θα καταθέσουν.