Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Ενιαίες ψηφιακές διαδικτυακές ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου


Το "πράσινο φως" για την υποβολή προτάσεων στο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄Ηπειρος" έδωσε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.Η δράση στοχεύει σε ενιαίες ψηφιακές διαδικτυακές ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου και στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ψηφιακής πλατφόρμας-ψηφιακών ξεναγήσεων -εγκατάστασης ασυρμάτου δικτύου- υπηρεσιών ανάπτυξης κοινού μέσω της ...
λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου για την ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του πολιτιστικού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες. Η δράση περιλαμβάνεται στο έργο των "Πολιτιστικών Διαδρομών των Αρχαίων Θεάτρων" της Ηπείρου, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 300 χιλιάδες ευρώ. Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου που θα επιτρέπει την συλλογή πολιτιστικών και άλλων σχετικών δεδομένων για την λειτουργία της διαδρομής, μιας πλατφόρμας ανάπτυξης ερμηνευτικών μέσων/ψηφιακών ξεναγήσεων τόσο για την Πολιτιστική Διαδρομή όσο και για τον κάθε Αρχαιολογικό χώρο στον οποίο υπάρχουν τα 5 Αρχαία Θέατρα της Διαδρομής αλλά και εφαρμογές σε κινητές συσκευές.