Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Καθορίστηκαν από το Δ.Σ Ζηρού οι όροι δημοπράτησης του έργου Ύδρευσης Τ.Κ Πέτρας Ζηρού και Δήμου Αρταίων


Στον καθορισμό όρων δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Ύδρευση Τ.Κ Πέτρας Δήμου Ζηρού και Τ.Κ Στρογγυλής Δήμου Αρταίων" προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.392.00,00 ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν την κατασκευή αγωγών ύδρευσης για τους ...
οικισμούς Πέτρας (Δ.Ζηρού) και Στρογγυλής (Δ.Αρταίων).Το συνολικό μήκος των αγωγών του νέου δικτύου θα είναι 11.906,70 μέτρα.Επιπλέον και σύμφωνα με την παρούσα μελέτη το έργο αφορά στην τοποθέτηση εγκαταστάσεων δικλείδων εκκένωσης στα χαμηλά σημεία της χάραξης, εγκαταστάσεων απαγωγής του αέρα στα ψηλά σημεία της χάραξης και δικλείδων απομόνωσης του δικτύου σε επιλεγμένα σημεία. Επίσης θα αφορά εργασίες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της δεξαμενής του Ηλιοβουνίου.